lastništvo

Prenos na naslednjo generacijo

Prenos na naslednjo generacijo

Splošno znano je dejstvo, da se zgolj 1/3 družinskih podjetij uspešno prenese v 2. generacijo. V tretjo pa le še vsako sedmo. Temelj za dober prenos sta prenos odgovornosti in ureditev lastniške strukture. Obe generaciji morata imeti jasno vizijo in strategijo za...

read more
Prenos lastništva

Prenos lastništva

Družinsko podjetništvo v Sloveniji je zelo mlado, saj imamo šele drugo ali največ tretjo generacijo družinskih podjetnikov. Nimamo izkušenj in veliko nas prihaja iz obrtniškega sistema. Če pogledamo tradicionalno je bil podjetnik mož, žena pa je skrbela za domače...

read more