Načrtovanje vizije, ciljev in poslanstva podjetja

Z vizijo si podjetje največkrat začrta željeno pozicijo v trgu. Brez vizije  podjetje na daljši rok ne more preživeti.

Določiti si je potrebno tudi točno določen cilj, ter ga zasledovati.

Pomagamo vam postaviti vašo lastno vizijo in cilj, ter izpostaviti katere kompetence so zato potrebne, da boste dosegli željene rezultate.