Komunikacija z zaposlenimi

V načrtovanju vizije uporabljamo tudi NLP tehnike, ki lažje razkrijejo globlje težave v komunikaciji in postavljanju ciljev. 

Nevrolinvgistično programiranje je model medsebojen komunikacije, pri katerih gre večinoma za odnos med uspešnimi vzorci vedenja, ki temeljijo na osebnih izkušnjah. Z tehniko NLP lahko izboljšam medsebojne odnose v službi in doma, ter učinkovito usmerjamo svoje zaposlene proti naši viziji in večji produktivnosti v podjetju.

Pomagamo vam, da se reprogramirate in postanete bolj učinkoviti ter komunikacijsko sposobni z delom v vašem kolektivu.